ΣΚΟΠΟΣ

Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΖΩΗΣ
Η λέξη hózhó, στην γλώσσα Diné bizaad των Νavaho σημαίνει η Φυσική Τάξη . Με την φιλοσοφική έννοια, σημαίνει την αφοσίωση του εαυτού για το καλό όλων. Πηγάζει από την κοσμοαντίληψη και το συνειδησιακό μοντέλο ,ότι κάθε τι, συμμετέχει στην Ύπαρξη .  Η Ύπαρξη είναι σε Αρμονία εμπεριέχοντας τα πάντα, και όλα συμμετέχουν εξίσου για να επιτευχθεί η Κοσμική Τάξη των πραγμάτων , η Αρμονία.

Η λέξη ayni, στην γλώσσα Quechua Inca των Q’eros του Περού, σημαίνει Σωστή Σχέση. 
Με την φιλοσοφική έννοια, σημαίνει Ιερή Ανταποδοτικότητα, η Αρχή που συνδέει τα πάντα μεταξύ τους και λειτουργούν με μία συνεχή αμοιβαιότητα. Με μία συνεχή ανταλλαγή, με μία ακατάπαυστη ροή, παροχής και λήψης.

Η λέξη τάξις στην αρχαία Ελληνική γλώσσα προέρχεται από το ρήμα τάσσω δηλ. ορίζω και
σημαίνει την κατάσταση όπου όλα είναι στην θέση τους.
Κόσμος σημαίνει η γη, η οικουμένη, το Σύμπαν, η ανθρωπότητα , το κοινωνικό σύνολο, η επίγεια ζωή.
Κοσμική Τάξη σημαίνει η Τελειότητα , η Ομορφιά, η Δικαιοσύνη, η Ισονομία, η Δημιουργία και η Καταστροφή, η Φυσική Σκοπιμότητα, η Αρμονία στο Σύμπαν.

Οι άνθρωποι, δεν είμαστε ανεξάρτητοι και αυτόνομοι μέσα στο σύμπαν, αλλά αποτελούμε μέρος του . Ο καθένας μας είναι ενεργό μέλος του Όλου, του Ενός Ενιαίου Ζωντανού Οργανισμού. Όλοι χορεύουμε τον Κοσμικό Χορό.

 Εναρμονισμένοι με τους φυσικούς νόμους, μπορούμε να περάσουμε την Πύλη και να βιώνουμε υγεία και ευζωία, σωματική, ψυχική και πνευματική. Αυτό σημαίνει, συνήθειες, συμπεριφορά, ήθος και τρόπους, τα οποία εντέλει καθορίζουν μία στάση ζωής.

Ο σκοπός αυτού του ιστότοπου είναι να παντρεύει το πνευματικό με το υλικό , το ουράνιο με το γήϊνο, το ορατό με το μη ορατό, το παλαιό με το νέο , το yin με το yang. Να ασχολείται με ο,τι συμβάλλει στην παρατήρηση και την κατανόηση του Κόσμου, της θέσης μας και της σχέσης μας μ΄αυτόν. Με σημεία από τα οποία διέρχεται η υλική και  ενεργειακή Τροχιά της Ζωής. Με ο,τι συμβάλλει στην Διαφύλαξη και την Συνέχιση της Ζωής. Με ότι συμβάλλει στην προσωπική υγεία και ευζωία , για να ζούμε μία ζωή αρμονική και δημιουργική, με ευθύνη της ζωής μας, που όλοι μαζί , πολύτιμοι συνοδοιπόροι, συμμετέχουμε ενεργά , μοιραζόμενοι την πιο λεπτοφυή μας ενέργεια.

Πεδία στα οποία μαθητεύω τα τελευταία 25 χρόνια και τα προσεγγίζω ερευνητικά, βιωματικά και επαγγελματικά είναι:

-Μύθοι και παραδόσεις, σύμβολα, μυστήρια και τελετουργικά , σε όλους τους χώρους και τους χρόνους.

-Το αρχαίο Ελληνικό πνεύμα-πολιτισμός και η μαγεία της εννοιολογικής Ελληνικής γλώσσας .

-Ολιστικά Ιατρικά Συστήματα (Ιπποκράτειος Ιατρική, Παραδοσιακή Κινέζικη Ιατρική κ.α.)

-Ενεργειακή Θεραπεία (Reiki,Shamanic Energy healing κ.α.)

-Διατροφή και μαγειρική, φυτά, βότανα και ελιξίρια

-Τai chi και διαλογισμόςκαι άλλες πηγές και τεχνικές ενθύμησης , ενεργειακής θεραπείας , ενδυνάμωσης και ευθυγράμμισης .

Τα θέματα αυτά , θα παρουσιάζονται εδώ, θα ανακοινώνονται σεμινάρια, ομιλίες, κύκλοι κ.α. με την προσευχή* να συμμετέχουν στην Τάξη, να συνεισφέρουν στο hózhó και το ayni.


Ορσαλία Ψαρίδη


*Η Ελληνική λέξη προσευχή σημαίνει : προς που δηλώνει κατεύθυνση , ευχή που δηλώνει την ευλογία, την έκφραση της επιθυμίας και της ελπίδας για κάτι που θέλουμε να συμβεί στο μέλλον.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ

Επιτρέπεται η αναδημοσίευση μόνον με αναφορά στην πηγή